Privacy- en cookiebeleid van
ENGELAND DEVELOPMENTS SA

Dit is het Privacy-en Cookiebeleid van de websites van ENGELAND DEVELOPMENT SA en de vennootschappen verbonden met ENGELAND DEVELOPMENT SA.
ENGELAND DEVELOPMENT SA. is een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1170 Brussel, Vorstlaan 36/1.

Dit Privacy- en Cookiebeleid kan worden gewijzigd, bv. naar aanleiding van nieuwe functies op de website die de verwerking van persoonsgegevens vergen. We raden u dan ook aan om dit Privacy- en Cookiebeleid regelmatig na te kijken. Belangrijke wijzigingen zullen via onze homepage worden aangekondigd.

1. Wanneer is dit Privacy- en Cookiebeleid van toepassing?
2. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking voor uw persoonsgegevens?
3. Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?
4. Wie heeft er toegang tot uw persoonsgegevens?
5. Welke cookies gebruikt ENGELAND DEVELOPMENT SA?
6. Wat met links naar andere websites en sociale media?
7. Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?
8. Tot wie kan u zich richten om uw recht van toegang, verbetering of verzet uit te oefenen?

Deze versie van het Privacy- en Cookiebeleid werd op 1 januari 2017 gewijzigd.

1. Wanneer is dit Privacy- en Cookiebeleid van toepassing?

Dit Privacy- en Cookiebeleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens via de websites van ENGELAND DEVELOPMENT SA en de vennootschappen verbonden met ENGELAND DEVELOPMENT SA (o.a. “lespromenadesduccle.be”).

2. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

ENGELAND DEVELOPMENT SA is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

3. Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

a. Om gevolg te geven aan uw verzoeken en om u op de hoogte te houden
Wij verwerken uw persoonsgegevens wanneer u, bv. door inschrijving op onze nieuwsbrief of door de aanvraag van een brochure, vraagt om van onze activiteiten, projecten, aanbiedingen, events, acties e.d.m. op de hoogte te worden gehouden.
Hiervoor kunnen we gegevens verwerken zoals uw naam, uw adres, uw e-mailadres, uw telefoonnummer, uw voorkeurstaal en het project of de regio waarin u interesse heeft.
Deze gegevens worden naar gelang het geval verwerkt op grond van uw ondubbelzinnige toestemming, op grond van de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent dan wel op grond van uw verzoek om voor de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.

b. Om uw vragen te beantwoorden en om informatie uit te wisselen
Als u ons telefonisch of per e-mail vragen stelt, zullen wij uw persoonsgegevens verwerken om uw vraag te beantwoorden.
Hiervoor kunnen we gegevens verwerken zoals uw naam, uw bedrijfsnaam, uw functie, uw e-mailadres, uw telefoonnummer, uw correspondentie met ENGELAND DEVELOPMENT SA en alle andere persoonsgegevens die u ons bezorgt die relevant kunnen zijn om uw vraag te beantwoorden.
Deze gegevens worden naar gelang het geval verwerkt op grond van uw verzoek om voor de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen, op grond van de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent dan wel op grond van het gerechtvaardigde belang van ENGELAND DEVELOPMENT SA om u te informeren over haar activiteiten.

c. Voor het technisch en functioneel management van onze website
We verwerken persoonsgegevens voor het technisch en functioneel management van onze website, om de website te personaliseren en om ervoor te zorgen dat de website gemakkelijk te gebruiken is.
Hiervoor kunnen we gegevens verwerken zoals uw IP-adres, de pagina’s die u bezoekt, de browser die u gebruikt, de websites die u eerder bezocht, geografische gegevens zoals uw locatie, uw voorkeurstaal en de tijd en duur van uw bezoek. Dit doen we bv. aan de hand van cookies. Zie ook vraag 5: welke cookies gebruikt ENGELAND DEVELOPMENT SA?
Deze gegevens worden verwerkt op grond van het gerechtvaardigde belang van ENGELAND DEVELOPMENT SA om haar websites te verbeteren en te beschermen tegen o.a. cyberaanvallen.

4. Wie heeft er toegang tot uw persoonsgegevens?

ENGELAND DEVELOPMENT SA kan uw gegevens delen met andere vennootschappen verbonden met ENGELAND DEVELOPMENT SA. Daarnaast doet ENGELAND DEVELOPMENT SA een beroep op derde partijen om bepaalde (verwerkings)activiteiten uit te voeren, zoals het hosten van de website. Persoonsgegevens worden niet aan andere partijen verstrekt, behalve wanneer dit door de wet of een gerechtelijk bevel zou worden vereist.

5. Welke cookies gebruikt ENGELAND DEVELOPMENT SA?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser worden geplaatst. Ze bevatten informatie zoals bijvoorbeeld de taalvoorkeur van de bezoeker, zodat hij die informatie niet opnieuw moet ingeven bij een volgend bezoek aan dezelfde website. Sommige cookies zorgen ervoor dat een website grafisch netjes verschijnt, andere dat een websiteapplicatie correct werkt.
Als u cookies wenst te blokkeren, kunt u dat via uw browserinstellingen doen.
Cookievoorkeuren Internet Explorer
Cookievoorkeuren Firefox
Cookievoorkeuren Chrome 
Cookievoorkeuren Safari
Hou er wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen misschien niet mooi zullen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zult kunnen gebruiken als u cookies uitschakelt.
ENGELAND DEVELOPMENT SA gebruikt verschillende soorten cookies:
• Functionele cookies: zij vergemakkelijken en personaliseren uw website bezoek en uw gebruikservaring.
• Analytische cookies (van derde partijen): zij verzamelen informatie om de inhoud van onze website te evalueren en te verbeteren (bv. Google analytics cookies).
Deze cookies verzamelen informatie over uw computer en uw bezoek aan onze website, zoals uw IP-adres, de pagina’s die u bezoekt, de browser die u gebruikt, de websites die u eerder bezocht, geografische gegevens zoals uw locatie, uw voorkeurstaal en de tijd en duur van uw bezoek.

6. Wat met links naar andere websites en sociale media?

De website van ENGELAND DEVELOPMENT SA kan referenties (bv. via hyperlinks) naar andere websites bevatten, die door andere bedrijven of door sociale media worden aangeboden. ENGELAND DEVELOPMENT SA is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens via die websites. Evenmin is dit Privacy- en Cookiebeleid op die websites van toepassing.
Als u inhoud van de ENGELAND DEVELOPMENT SA website via sociale media deelt, zullen uw persoonsgegevens voor de bezoekers van die sociale media zichtbaar zijn ENGELAND DEVELOPMENT SA is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens via die sociale media. Evenmin is dit Privacy- en Cookiebeleid op die sociale media van toepassing.

7. Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?

ENGELAND DEVELOPMENT SA streeft ernaar uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen door middel van technische en organisatorische maatregelen, zoals firewalls en beveiligde servers.

8. Tot wie kan u zich richten om uw rechten uit te oefenen?

U heeft het recht om kosteloos toegang te vragen tot de persoonsgegevens die door ENGELAND DEVELOPMENT SA worden verwerkt, om ze te laten verbeteren of u om te verzetten tegen de verwerking ervan voor direct marketing doeleinden.
Indien de verwerking van uw gegevens op toestemming is gebaseerd, heeft u eveneens te alle tijde het recht om uw toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking van uw toestemming.
De bovenstaande verzoeken kan u per e-mail richten aan ENGELAND DEVELOPMENT SA privacy@matexi.be of per post op het bovenstaande adres. ENGELAND DEVELOPMENT SA kan uw verzoek niet behandelen zonder een bewijs van uw identiteit.
Indien u verdere vragen of klachten over deze website of over dit Privacy- en Cookiebeleid heeft, kan u zich eveneens richten tot privacy@matexi.be. U heeft het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende overheid.